Malta vom Steigerhof

Pedigree

V2 1994 (BSZS) Malta vom Steigerhof

SchH3
Female German Shepherd 1990-07-15
V

German Shepherd

SCHH3

VA7

German Shepherd

1983-06-08

SchH3

V

German Shepherd

1980-02-28

SchH3
VA16

German Shepherd
VA7
SG
V

German Shepherd
V27
SG2
V

German Shepherd

1979-10-05

SchH1
V

German Shepherd
VA5
V
V22

German Shepherd
VA1
V23
V

German Shepherd

1984-10-28

SchH1

V

German Shepherd

1981-11-28

SchH3/FH/IP3
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1981-03-05

SchH2
VA16

German Shepherd
VA7
SG
V22

German Shepherd
VA1
V23
V

German Shepherd

1983-11-20

SCHH3

VA1

German Shepherd

1978-09-16

SchH3

V

German Shepherd

1972-08-18

SCHH3, FH
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1974-01-21

SCHH2
V27

German Shepherd
V1
V
V3

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1979-03-22

SchH1

VA3

German Shepherd

1975-10-21

SchH3
V5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1975-03-30

Schh1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA