Hero vom Tollensestrand

Pedigree

Hero vom Tollensestrand

Male German Shepherd Apr 13, 1981
V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3

VA5

German Shepherd

Apr 30, 1974

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

Mar 31, 1967

SCHH3
 
VA4

German Shepherd
 
V16
V
V7

German Shepherd
 
V1
 
V
V

German Shepherd

Jul 31, 1970

SchH1
V

German Shepherd
VA4
 
V
V

German Shepherd
VA4
 
V
V

German Shepherd

Jan 18, 1970

SchH1

VA10

German Shepherd

Apr 24, 1967

SchH3
V5 UK.CH.

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA2
 
V

German Shepherd

May 7, 1965

SchH1
V4

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Dec 31, 1975

SCHH2

V

German Shepherd

Aug 18, 1972

SCHH3, FH

V1

German Shepherd

Sep 19, 1968

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd

Aug 11, 1970

SchH1
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
 
V7
 
V

German Shepherd
V2
 
V
V

German Shepherd

Apr 30, 1973

VH3

VA4

German Shepherd

Sep 3, 1970

SchH3

German Shepherd
VA4
 
V7
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Oct 28, 1970

SCHH1
V15

German Shepherd
V2
 
V14
VA7

German Shepherd
V1
 
V