Hera vom Trienzbachtal

Pedigree

V Hera vom Trienzbachtal

SCHH3
Female German Shepherd 1978-09-24
V2 CH (UK)

German Shepherd

1975-04-26

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1972-08-18

SCHH3, FH

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1970-08-11

SchH1
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1972-06-01

SchH1

V

German Shepherd

1970-01-05

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1969-04-26

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1974-03-22

SchH3

V

German Shepherd

1970-01-05

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1968-01-15

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1969-11-12

SCHH3

V

German Shepherd

1967-03-18

SchH3
V

German Shepherd
VA9
V
V

German Shepherd
CH (US)
V

German Shepherd

1967-04-03

SCHH1
V

German Shepherd
VA7 CH(US)
V

German Shepherd
V
V