Etu von der Kisselschlucht

Pedigree

CH (US) Etu von der Kisselschlucht

SCHH3
Male German Shepherd 1961-03-24
V

German Shepherd

1957-05-17

SCHH3

VA1

German Shepherd

1953-12-27

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

1949-10-12

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1951-10-25

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V
V3

German Shepherd

1953-08-30

SCHH2

2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)

German Shepherd
Black & Tan

1949-10-31

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1948-06-30

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
VA

German Shepherd

1956-02-20

SchH3

VA3

German Shepherd

1953-06-28

SCHH3, FH

V2

German Shepherd

1948-12-13

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd

1950-06-04

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
'42 VA8

German Shepherd

1954-02-16


German Shepherd

1948-05-25

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1951-01-29

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
VA6

German Shepherd
V
V