Blanka vom Rehfelsen

Pedigree

V Blanka vom Rehfelsen

SchH1
Female German Shepherd 1958-06-23
VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3

VA2

German Shepherd

1944-04-23

SCHH3,FH

V

German Shepherd

1938-11-09

SchH3/MH1
SGR (CZECH) V

German Shepherd
'34 SA V
V

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1940-11-15

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA
'38 VA3
V

German Shepherd
V
VA2

German Shepherd

1944-11-02

SchH3/FH

VA

German Shepherd

1937-09-27

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1939-01-26

SchH1
V

German Shepherd
VA
'38 VA3
V

German Shepherd

German Shepherd

1954-01-11

SchH1


German Shepherd

1949-02-27

SCHH3


German Shepherd

1944-07-06

SCHH2

German Shepherd
VA

German Shepherd

German Shepherd

1946-02-23

SCHH1
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1950-05-07

SCHH2

VA1

German Shepherd

1946-06-02

SCHH3, DPH, FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA5
V

German Shepherd

1946-03-02

SCHH1
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V