Yesta vom Baruther Land

Pedigree

V Yesta vom Baruther Land

SCHH1 Female German Shepherd Feb 14, 1975
V

German Shepherd

Jan 19, 1971

SCHH1

V

German Shepherd

Jun 19, 1968

SchH3

V

German Shepherd

Jul 19, 1964

SCHH3
V

German Shepherd
V
VA2

German Shepherd
SG
SG
 
SG

German Shepherd

Dec 17, 1965

SCHH1
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

Sep 30, 1968

SCHH1

V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

V

German Shepherd
V
 
SG
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

Feb 15, 1973

SCHH2


German Shepherd

Jun 14, 1968

SCHH1

VA3

German Shepherd

Mar 16, 1962

SCHH3(V-BSP), FH
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19
V

German Shepherd

Sep 6, 1964

SchH1
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd
SG
 
V

German Shepherd

Jun 4, 1967

SCHH2, FH1

V

German Shepherd

Jan 28, 1963

SCHH3 FH SP-PS
V-

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Nov 18, 1963

SCHH2
V

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd
V