Ulme vom Alexyrvo Hof

Pedigree

Ulme vom Alexyrvo Hof

VH1
Female German Shepherd 1989-01-12
VA8

German Shepherd

1984-01-14

SCHH3

V

German Shepherd

1980-11-06

VH2

V

German Shepherd

1976-05-28

SchH3
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1977-12-31

SchH1
VA3

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

1981-10-06

VH1

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1974-03-05

VH1
SEL CH (US) V

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1986-04-23

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

1978-05-09

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
SG3

German Shepherd

1981-09-19

SCHH1, VH2

V16

German Shepherd

1978-01-09

SCHH3, FH
VA12

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1978-10-09

SCHH2
VA2

German Shepherd
2X VA1
VA1
V

German Shepherd
V2
V14