Edda vom Patersweg

Pedigree

V14 Edda vom Patersweg

SCHH2
Female German Shepherd 1973-07-22
V 56

German Shepherd

1970-07-29

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3

VA4

German Shepherd

1962-10-20

SCHH3, FH
V16

German Shepherd
VA1
VA3
V

German Shepherd
2X VA1
V7

German Shepherd

1965-03-27

SCHH1
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V11
V
V

German Shepherd

SchH1

VA1

German Shepherd

1960-05-24

SchH3/FH
V4

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V5
V

German Shepherd

1967-03-11

SchH2

VA1

German Shepherd

1964-09-02

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

1959-01-30

SchH3
VA2

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1959-03-03

SchH2

German Shepherd
VA1

German Shepherd
V2
V
V7

German Shepherd

1962-11-23

SCHH2

VA2

German Shepherd

1959-03-19

SCHH3
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V2
SG
VA2

German Shepherd

1958-03-25

SCHH1
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd