Katja vom Patersweg

Pedigree

V Katja vom Patersweg

SCHH1
Female German Shepherd 1975-12-11
V2

German Shepherd

1971-12-24

SchH3

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3

V

German Shepherd

1965-10-03

SCHH2
V

German Shepherd
V3
SG
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd

1962-05-20

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
SG1

German Shepherd

1969-11-13

SCHH1

2X VA1

German Shepherd

1966-04-09

SCHH3
VA5

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd

1967-10-14

SchH1
V US.CH.

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
V
V14

German Shepherd

1973-07-22

SCHH2

V 56

German Shepherd

1970-07-29

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

SchH1
VA1

German Shepherd
V4
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1967-03-11

SchH2

VA1

German Shepherd

1964-09-02

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V7

German Shepherd

1962-11-23

SCHH2
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA1
V