Sarah vom Baronenwald

Pedigree

Sarah vom Baronenwald

SchH3 Female German Shepherd Dec 25, 1989
V18

German Shepherd

Mar 20, 1985

SchH3/FH/IP3

VA1

German Shepherd

Sep 16, 1978

SchH3

V

German Shepherd

Aug 18, 1972

SCHH3, FH
V1

German Shepherd
 
V
V20
V

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd

Jan 21, 1974

SCHH2
V27

German Shepherd
V1
 
V
V3

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

Feb 23, 1982

SchH1

VA5

German Shepherd

Apr 30, 1974

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V 14 (HZS)

German Shepherd

SchH2
V1

German Shepherd
V2
 
V
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd

Aug 22, 1983

SchH3

V12

German Shepherd

May 9, 1978

SCHH3, IPO3, FH

V

German Shepherd

Jan 6, 1976

SchH3
V 66

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jan 13, 1974

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SGR (HOLL) V
V
V13

German Shepherd

Aug 24, 1978

SchH3

V

German Shepherd

Sep 11, 1975

SchH3/FH
V5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Aug 31, 1974

SchH2
V2

German Shepherd
 
V1
 
SG1
V

German Shepherd
V
V