Ronja vom Poppitz

Pedigree

V Ronja vom Poppitz

SCHH2
Female German Shepherd 2000-05-02
SG

German Shepherd

1994-07-18

SCHH3 (LGA) FH IPO3

V

German Shepherd

1991-04-02

SchH3/IP3

V

German Shepherd

1983-04-14

SCHH3/PSH1
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1988-09-13

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1988-04-29

SCHH3

SG

German Shepherd

1983-02-14

SCHH3, FH3 3 XDDR SIEGER, EUROPAMEISTER
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

German Shepherd

1984-12-27

SCHH2 , PSH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1997-08-08

SCHH3

V

German Shepherd
Sable

1995-05-22

SchH3 (LGA), IPO3, FH2

64cm
36kg

SG

German Shepherd

1987-06-13

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1988-02-03

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
SG
SG
G

German Shepherd

1990-07-13

SCHH3

V

German Shepherd

1987-10-31

SCHH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1988-05-27

SCHH1
V

German Shepherd
V
DDR-SIEGERIN 1986 V

German Shepherd