Yago vom Haus Valentin

Pedigree
Report Type:

V Yago vom Haus Valentin

SCHH3 FH PSH3 PFH Male German Shepherd Jul 25, 1981
V

German Shepherd

Jul 3, 1976

SCHH2 FH PSH1

DDR SGR 77-78; V

German Shepherd

Apr 11, 1973

SCHH3 FH3, PSH3

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3
 
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Feb 7, 1969

SchH1
V

German Shepherd
V
 
SG-

German Shepherd
SG

German Shepherd

Jul 7, 1972

SchH1/FH2

V

German Shepherd

Jun 19, 1968

SchH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Apr 21, 1967

SCHH3
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

Aug 15, 1974

SchH1

V

German Shepherd

Feb 25, 1972

SCHH3/FH1

V

German Shepherd

Mar 12, 1969

SCHH3 FH
V

German Shepherd
 
V
SG
V

German Shepherd
V
V
 
V

German Shepherd

Aug 18, 1976

SCHH2
SG

German Shepherd
V

German Shepherd
V-
V

German Shepherd

May 6, 1972

SchH1/FH1

V-

German Shepherd

Apr 4, 1967

DDR-SIEGER 1969 SCHH 2
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH1

German Shepherd
VA8
V

German Shepherd
 
V
SG