Tendy von Trafalga

Pedigree
Report Type:

V Tendy von Trafalga

SCHH1 FH Female German Shepherd Sep 6, 1981
V

German Shepherd

Nov 20, 1978

SchH3

V

German Shepherd

Jul 5, 1974

SCHH3

V

German Shepherd

Feb 9, 1971

SchH3/FH/PSH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
 
G
V

German Shepherd

Dec 2, 1971

SCHH1
V

German Shepherd
 
V
SG

German Shepherd
V
 
V T:5547/32

German Shepherd

Sep 7, 1975

SCHH1

V

German Shepherd

Aug 4, 1969

SCHH3, FH
 
VA3

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V-
SG
SG

German Shepherd

Jun 14, 1968

SCHH1
 
VA3

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
 
SG
SG

German Shepherd

Sep 15, 1978

SCHH1

V

German Shepherd

Feb 27, 1976

SCHH1 PSH1

V

German Shepherd

Jan 15, 1972

SCHH3 FH2 PSH3

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

Nov 17, 1972

SCHH1
V

German Shepherd
 
VA3
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Apr 30, 1976

SCHH1

V

German Shepherd

Feb 25, 1972

SCHH3/FH1
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

Feb 2, 1974

SCHH1
V

German Shepherd
 
VA3
 
V
SG

German Shepherd
 
VA3
 
V