Don vom Haus Iris

Pedigree

V Don vom Haus Iris

SchH3/IP3
Male German Shepherd 1991-04-02
V

German Shepherd

1983-04-14

SCHH3/PSH1

SG

German Shepherd

1977-01-01

SCHH3/FH/PSH2

V

German Shepherd

1969-09-12

SCHH3
V-

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1974-05-26

SCHH2
V

German Shepherd
V
G
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1980-03-01

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1975-12-11

SCHH2/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
V
V

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
V-

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1988-09-13

SCHH3

V

German Shepherd

1984-05-07

SCHH3 FH PSH3

V

German Shepherd

1979-09-25

SchH2/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1981-04-11

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V
V T:5547/32
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1984-05-07

FH

V

German Shepherd

1981-05-17

SCHH2
V

German Shepherd
V
V T:5547/32
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1981-08-13

SchH1/FH
V

German Shepherd
V
V T:5547/32
V

German Shepherd
V
V