Romy vom Hühnegrab

Pedigree

Romy vom Hühnegrab

VA1(USA) V7(BSZS'02)

German Shepherd

2000-01-13

SCHH3

VA V17(BSZS'99)

German Shepherd

1994-11-20

SCHH3

VA1

German Shepherd

1991-10-22

SCHH3, IPO3, FH1, BG
V1

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
V7
V
V

German Shepherd

1992-02-20

SchH1
V (BSZS)

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1993-06-22

SCHH1, VH1

VA1

German Shepherd

1989-12-19

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
VA(ARG)
V
V

German Shepherd

1991-01-15

SchH1
VA1

German Shepherd
VA6
V
V1 (DK)

German Shepherd
VA5
VA4

German Shepherd

1998-02-08

SCHH3, IPO3

V7

German Shepherd

1995-10-19

SCHH3

V

German Shepherd

1993-04-29

SchH3
V8 VA5(A)

German Shepherd
VA1
V3 VA1(A)
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

1990-12-21

SCHH1
V

German Shepherd
VA6
VA10
V

German Shepherd
V
V
V4 VA4(B)

German Shepherd

1995-02-28

SCHH3, IPO3

VA1

German Shepherd

1990-01-28

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA7
V5
V

German Shepherd

1992-02-19

SchH1
VA1

German Shepherd
VA6
VA10
VA4

German Shepherd
2X VA1
V