Uta vom Schloß-Richthof

Pedigree

V Uta vom Schloß-Richthof

SchH1
Female German Shepherd 1987-10-02
V

German Shepherd

1985-01-16

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V13

German Shepherd

1981-04-02

SCHH3, FH

VA6

German Shepherd

1973-05-19

SCHH3, FH
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1977-05-30

SchH1
VA1

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

1980-12-04

SchH2

V

German Shepherd

1978-03-20

SchH3

V

German Shepherd

1972-08-18

SCHH3, FH
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1975-09-19

SchH1
V 56

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V

German Shepherd

SchH1


German Shepherd

1974-06-17

SchH2
VA6 VA1(I)

German Shepherd, White Shepherd
VA1
V
VA1

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd