Uta vom Schloß-Richthof

Pedigree

V Uta vom Schloß-Richthof

SchH1 Female German Shepherd Oct 2, 1987
V

German Shepherd

Jan 16, 1985

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V13

German Shepherd

Apr 2, 1981

SCHH3, FH

VA6

German Shepherd

May 19, 1973

SCHH3, FH
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

May 30, 1977

SchH1
VA1

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

Dec 4, 1980

SchH2

V

German Shepherd

Mar 20, 1978

SchH3

V

German Shepherd

Aug 18, 1972

SCHH3, FH
V1

German Shepherd
 
V
V20
V

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd

Sep 19, 1975

SchH1
V 56

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
 
VA10
V

German Shepherd

SchH1


German Shepherd

Jun 17, 1974

SchH2
VA6 VA1(I)

German Shepherd
VA1
V
VA1

German Shepherd
V1
 
V

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd