Eike vom Neuen Berg

Pedigree

V Eike vom Neuen Berg

SchH2
Female German Shepherd 1988-12-01
V7

German Shepherd

1985-11-02

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1983-10-27

SchH3

V

German Shepherd

SchH3
VA7

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd
VA7
V2
V

German Shepherd

1978-12-31

SchH3
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd

1983-07-31

SchH3/FH

2X VA2

German Shepherd

1981-05-04

SCHH3


American Bulldog


American Bulldog
V1
V

American Bulldog
V13
V
V

German Shepherd

1977-10-03

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA9
V
V

German Shepherd

1981-07-26

SchH3/FH

VA7

German Shepherd

1977-06-13

SchH3
VA6

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1978-07-07

SchH2

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
VA