Quanda vom Trienzbachtal

Pedigree

V Quanda vom Trienzbachtal

Kkl 1
Female German Shepherd 1983-08-04
V77

German Shepherd

1981-01-21

SchH3

VA5

German Shepherd

1974-04-30

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1970-07-31

SchH1
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA4
V
VA1

German Shepherd

1977-11-30

SchH3

V3

German Shepherd

1975-03-20

SCHH3
V16

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1973-10-26

SCHH3
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1979-04-17

SchH3

VA1

German Shepherd

1975-02-01

SchH3

V

German Shepherd

1972-06-17

SCHH3/FH
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
V
V
V3

German Shepherd

1970-01-29

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1974-03-22

SchH3

V

German Shepherd

1970-01-05

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1969-11-12

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V