Lana vom Natoplatz

Pedigree

Lana vom Natoplatz

SCHH3
Female German Shepherd 1986-03-04
VA1

German Shepherd

1983-12-26

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

1978-05-09

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
VA3

German Shepherd

1978-05-29

SCHH3, IPO3, FH, HGH

VA5

German Shepherd

1974-04-30

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1974-03-11

HGH
SEL CH (US) V

German Shepherd
V1
SG1
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1982-01-17

SCHH3

V3 VA3(I) VA1(JP)

German Shepherd

1977-10-20

SchH3

VA1(DK)

German Shepherd

1974-03-11

SCHH3, FH
SEL CH (US) V

German Shepherd
V1
SG1
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1975-06-23

SCHH3
V 56

German Shepherd
VA2
V
V1

German Shepherd
VA7
V
VA1

German Shepherd

1976-08-06

SchH3/FH

V

German Shepherd

1972-02-26

SchH3
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1972-12-13

SchH1
V17

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
VA3 /CACIB/12 X LG
V