Kondorhegyi Helma

Pedigree

Kondorhegyi Helma

V

German Shepherd

1974-07-05

SCHH3

V

German Shepherd

1971-02-09

SchH3/FH/PSH1

V

German Shepherd

1965-02-19

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
SG
V

German Shepherd

1968-12-30

SchH1
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1971-12-02

SCHH1

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1967-08-22

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
SG
Add Dam