Kira vom Baronenwald

Pedigree

V Kira vom Baronenwald

SchH3
Female German Shepherd 1993-11-11
V5

German Shepherd

1990-07-31

SchH3/IP1

V

German Shepherd

SCHH3/FH/IP3

VA3

German Shepherd

1984-02-15

SCHH3, IPO3, FH
VA5

German Shepherd
VA12
V
V

German Shepherd
VA1(DK)
V
V

German Shepherd

1984-12-09

SchH1
V

German Shepherd
VA5
VA1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1986-11-12

SchH2

V

German Shepherd

1984-06-29

SchH3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
VA13
V10
V

German Shepherd

1981-10-16

SchH2

German Shepherd
VA16
SG
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1989-12-25

SchH3

V18

German Shepherd

1985-03-20

SchH3/FH/IP3

VA1

German Shepherd

1978-09-16

SchH3
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V27
V3
V

German Shepherd

1982-02-23

SchH1
VA5

German Shepherd
VA2
V
V 14 (HZS)

German Shepherd
V1
V
VA5

German Shepherd

1983-08-22

SchH3

V12

German Shepherd

1978-05-09

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V13

German Shepherd

1978-08-24

SchH3
V

German Shepherd
V5
V
V

German Shepherd
V2
V