Rommi vom Hochfirst

Pedigree

V Rommi vom Hochfirst

SchH2
Female German Shepherd 1986-11-12
V

German Shepherd

1984-06-29

SchH3

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

1978-05-09

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1979-04-28

SchH1

VA13

German Shepherd

1975-10-19

SchH3
V

German Shepherd
V15
V
V

German Shepherd
V1
V
V10

German Shepherd

1973-05-05

SCHH3, FH
V21

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1981-10-16

SchH2


German Shepherd

1979-03-21

SchH3

VA16

German Shepherd

1976-10-12

SchH3
VA7

German Shepherd
V1
V
SG

German Shepherd
VA2
V
SG

German Shepherd

1975-12-20

SchH1
V

German Shepherd
VA2
VA7
V

German Shepherd
V
V7
V

German Shepherd

1978-03-14

SchH3

VA1

German Shepherd

1973-12-01

SchH3/FH
2X VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V7
V

German Shepherd

1971-03-09

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA8
V