Irma vom Einetal

Pedigree
Report Type:

Irma vom Einetal

ZPr Female German Shepherd Jul 20, 1935
'34 SA V

German Shepherd

Aug 1, 1932

SCHH/ZPR/MH1

V

German Shepherd

Feb 6, 1930

SCHH3

V

German Shepherd

Jul 28, 1928

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
 
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

Nov 20, 1924

V

German Shepherd
V, UK.CH.
 
 

German Shepherd

German Shepherd

Jan 9, 1929

ZPr

1929 SGR

German Shepherd

Mar 12, 1926

SCHH3, ZPR
 
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd

German Shepherd

Jul 11, 1925


German Shepherd
SGR (HOLL)

German Shepherd
1921 SGR

German Shepherd

Jul 18, 1932

ZPR


German Shepherd

Apr 16, 1930

V

German Shepherd

Jul 17, 1927

HGH, ZPR, SCHHIII
2X SIEGER

German Shepherd
 
V
 

German Shepherd

German Shepherd

Dec 6, 1926

V

German Shepherd
 
V

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

Mar 26, 1922

PH
V, UK.CH.

German Shepherd
 
V

German Shepherd
 

German Shepherd

Feb 2, 1927

2X SIEGER

German Shepherd
 
V
 

German Shepherd