Ingo vom Rangental

Pedigree

SG Ingo vom Rangental

SCHH2 FH
Male German Shepherd 1975-01-27
V

German Shepherd

1971-12-19

SchH3

V

German Shepherd

1969-08-04

SCHH3, FH

VA3

German Shepherd

1962-03-16

SCHH3(V-BSP), FH
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19
V

German Shepherd

1964-05-04

DDR-SIEGERIN 67/68 SCHH 1
V-

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1968-06-14

DDR SGRN 1970, SCHH2

VA3

German Shepherd

1962-03-16

SCHH3(V-BSP), FH
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19
V

German Shepherd

1964-09-06

SchH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

1971-04-18

SCH2

V1

German Shepherd

1967-03-24

DDR-SIEGER SCHH3 FH3 PSH3

V

German Shepherd

1963-11-18

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SCH2 FH2 PSH1
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1969-01-15

SchH1

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1964-09-01

SCHH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V