Cora vom Rangental

Pedigree

V Cora vom Rangental

SCH2
Female German Shepherd 1971-04-18
V1

German Shepherd

1967-03-24

DDR-SIEGER SCHH3 FH3 PSH3

V

German Shepherd

1963-11-18

SchH3/FH

V

German Shepherd

1961-03-15

SchH3 PSH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1961-12-04

SchH1
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
VA
SG
V

German Shepherd

SCH2 FH2 PSH1

SG

German Shepherd

1959-09-08

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1959-02-04

SCHH2 FH
V

German Shepherd
VA
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1969-01-15

SchH1

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3

V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1961-09-17

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1964-09-01

SCHH3

V

German Shepherd

1962-04-08

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1962-01-13

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
VA
V