Ido vom Orlastrand

Pedigree

Ido vom Orlastrand

HGH

German Shepherd

1934-05-20

SCHH

V

German Shepherd

1931-12-06

ZPR

V

German Shepherd

1930-03-20

SCHH 3 ZPR
V

German Shepherd
2X SIEGER

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

1929-01-09

ZPr
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1931-04-11

2X VA1

German Shepherd

1926-12-02

SchH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1926-11-14


German Shepherd
CH (US)

German Shepherd

German Shepherd

1934-01-28

HGH


German Shepherd

1930-04-29

ZPr

V

German Shepherd

1927-07-17

HGH, ZPR, SCHHIII
2X SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1927-02-18

V

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1929-05-10

SCHH

1929 SGR

German Shepherd

1926-03-12

SCHH3, ZPR
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd

German Shepherd

1926-08-04

SCHH
2X SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd