Otlan vom Blasienberg

Pedigree
Report Type:

V Otlan vom Blasienberg

SchH3 Male German Shepherd Aug 28, 1928
V

German Shepherd

Mar 26, 1922

HGH SCHH

V, UK.CH.

German Shepherd

Jun 4, 1920

ZPR

V

German Shepherd

Oct 22, 1917

SchH3
 
V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd
V
 

German Shepherd

May 12, 1917


German Shepherd
V
 

German Shepherd

German Shepherd

Nov 19, 1919

HGH


German Shepherd

Sep 5, 1916

V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
 

German Shepherd

Jul 25, 1917

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Oct 22, 1920

V

German Shepherd

Oct 22, 1917

SchH3

 
V

German Shepherd

Sep 3, 1914

SchH3
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

Jul 29, 1915

V

German Shepherd
 
V
 

German Shepherd
1913 SGR

German Shepherd

Sep 5, 1916

V

German Shepherd

May 12, 1909

PH
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

Sep 11, 1913

 
German Shepherd
V
 

German Shepherd