Diana vom Brenztal

Pedigree

Diana vom Brenztal

Female German Shepherd 1920-10-22
V

German Shepherd

1917-10-22

SchH3

V

German Shepherd

1914-09-03

SchH3

1909 SGR

German Shepherd

1907-07-05

HGH
1906/07 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd
V

German Shepherd

1912-07-14


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1915-07-29

V

German Shepherd

1911-11-16

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1913-12-28

1913 SGR

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

1916-09-05

V

German Shepherd

1909-05-12

PH

V

German Shepherd

1907-03-16

HGH
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1908-05-20


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1913-09-11


German Shepherd

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1910-06-04


German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd