Gunda vom Wangener Grund

Pedigree

Gunda vom Wangener Grund

SCHH2
Female German Shepherd 1987-07-13
V 20 (SIEGERSCHAU)

German Shepherd

1984-07-15

SCHH3, FH3, PSH3

V

German Shepherd

1981-06-09

SchH3

VA12

German Shepherd

1975-01-05

SCHH3
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V9
V
V2

German Shepherd

SchH3
SEL CH (US) V

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
V1 DDR-JH-BESTE 81

German Shepherd

1979-10-20

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1975-02-06

SCHH 1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1975-04-27

SchH2
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1984-09-17

SCHH2


German Shepherd

SCHH3,FH

SG

German Shepherd

1975-01-27

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1976-08-10

SCHH1,FH

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

SG

German Shepherd

1977-02-02

SCHH1 HGH

German Shepherd
DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1973-08-20

SCHH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V