Lonni vom Osterberg (1973) DDR 60037

Pedigree

V Lonni vom Osterberg (1973) DDR 60037

SCHH1
Female German Shepherd 1973-08-20
V

German Shepherd

1969-02-20

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1965-02-19

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1962-04-08

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1962-03-24

SCHH2
V-

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1965-09-25

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1959-04-19

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

1964-09-20

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1967-03-07

DDR SGRN 1971, SCHH2

V

German Shepherd

1963-01-28

SCHH3 FH SP-PS

V-

German Shepherd

1959-09-08

DDR SIEGER 62/63 SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1958-05-28

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1964-09-01

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1962-04-08

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
VA
V