Gina vom Büsenbachtal

Pedigree

Gina vom Büsenbachtal

Female German Shepherd Feb 26, 1992
VA6

German Shepherd

Dec 10, 1984

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
 
VA2
 
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
 
V
SG3

German Shepherd

Sep 19, 1981

SCHH1, VH2

V16

German Shepherd

Jan 9, 1978

SCHH3, FH
VA12

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd
 
V1
V
 
V

German Shepherd

Oct 9, 1978

SCHH2
VA2

German Shepherd
2X VA1
VA1
V

German Shepherd
V2
V14
V

German Shepherd

Jun 28, 1986

SchH2

V

German Shepherd

Aug 25, 1981

SchH3/FH

VA5

German Shepherd

Apr 30, 1974

SchH3
 
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Dec 6, 1976

SchH2
V 13

German Shepherd
 
SEL CH (US) V
V
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

Sep 20, 1978

SCHH3


German Shepherd

Apr 30, 1976

SCHH3
VA6

German Shepherd
V1
 
V

German Shepherd

German Shepherd

Feb 13, 1974

SCHH3
VA9

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA2
 
V