Pusta vom Kopenkamp

Pedigree

V Pusta vom Kopenkamp

SCHH3
Female German Shepherd 1969-11-20
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3

VA4

German Shepherd

1962-10-20

SCHH3, FH

V16

German Shepherd

1958-03-26

SCHH2
VA1

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd
V, SGR (BRZ)
V
V

German Shepherd

1960-05-26

SchH2
2X VA1

German Shepherd
V, CAN.GV.
V

German Shepherd
VA1
V
V7

German Shepherd

1965-03-27

SCHH1

V1

German Shepherd

1962-05-20

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

1961-11-08

SchH1
V11

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

1965-10-03

SchH2/FH


German Shepherd

1961-11-26

SchH3

V

German Shepherd

1958-02-06

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)
V

German Shepherd

1959-05-24

SchH1
2X VA1

German Shepherd
V, CAN.GV.
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1962-12-16

SchH1

V

German Shepherd

1955-12-06

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V2
V
SG11

German Shepherd
VA1
SG

German Shepherd

1957-10-15

SCHH 1
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V