Chronik vom Haus Schütting

Pedigree

V Chronik vom Haus Schütting

SchH1
Female German Shepherd 1959-06-16
VA4

German Shepherd

1954-12-16

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

1946-06-02

SCHH3, DPH, FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

1947-10-10

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1947-05-29

SchH3

V

German Shepherd

1942-02-09

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1943-10-30

SchH3
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
SGR (HOLL) '34 SA
VA4

German Shepherd

1955-02-20

SCHH1

CH (US)

German Shepherd

1951-10-28

SchH3

V2

German Shepherd

1948-12-13

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd

1948-03-21

SchH1
2X VA1

German Shepherd
VA

German Shepherd

German Shepherd

1952-04-13

SchH1

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V
VA6

German Shepherd

1948-03-29

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd