Bora Agar

Pedigree

Bora Agar

SVV2, SLP1 Female German Shepherd
V

German Shepherd

ZM, ZVV2

V

German Shepherd

V

German Shepherd

Aug 21, 1968

ZVV3,ZPS, ZPO, UM CSSR
CACIB V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
CACIB
 
VT, OV

German Shepherd

Jul 23, 1967

ZVV1, 5JX7
V

German Shepherd
V-
V
CACIB

German Shepherd
 
CH
V,OV,VT

German Shepherd

SVV2

V,OV

German Shepherd

Oct 10, 1968

ZVV2,ZPO
CACIB V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
 
 
RES.CACIB

German Shepherd

ZVV1
V

German Shepherd
V
 
CACIB,CH.CSSR
D

German Shepherd
VD
VD
V

German Shepherd

May 11, 1984

ZVV2, ZM

V

German Shepherd

Mar 13, 1975

SCHH3 ZVV2 SP/PS

V

German Shepherd

Dec 17, 1971

SCHH3
V

German Shepherd
V
G
V

German Shepherd
V-
V

German Shepherd

May 16, 1970

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG, 3X ÚMR

German Shepherd

ZVV2, IPO3

V

German Shepherd

SP-PS
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

ZM
SG

German Shepherd
Add Sire Name
Add Dam Name

German Shepherd