Zorro vom Lärchenhain

Pedigree

V 34 Zorro vom Lärchenhain

SchH3
Male German Shepherd Germany 1983-03-14
V 52

German Shepherd

1980-04-13

SchH3

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3

VA5

German Shepherd

1974-04-30

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1970-01-18

SchH1
VA10

German Shepherd
V5 UK.CH.
V
V

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd

1974-07-25

SchH2

V

German Shepherd

1969-11-30

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1971-03-01

SchH2
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
VA2
VA5

German Shepherd

1977-03-17

SchH3/FH

V 13

German Shepherd

1974-06-01

SchH3

SEL CH (US) V

German Shepherd

1971-12-24

SCHH3
V1

German Shepherd
V
V20
SG1

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1970-10-30

SchH1
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1973-02-16

SchH2

VA1

German Shepherd

1970-11-22

SCHH3, FH
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
VA1

German Shepherd
VA1
V7
V

German Shepherd

1967-04-24

SchH1
V10

German Shepherd
VA2
V
VA8

German Shepherd
V
V