Zanella vom Einetal

Pedigree

Zanella vom Einetal

Female German Shepherd Jun 29, 1941
V

German Shepherd

Mar 25, 1934

SCHH3/MH2/SUCHH/SH

V

German Shepherd

Dec 26, 1931

ZPr

V

German Shepherd

Aug 13, 1927

SCHH3
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Mar 12, 1922


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 5, 1926

SchH/MH


German Shepherd

Oct 28, 1923

SchH

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
US.CH

German Shepherd

Jun 25, 1925


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Jul 20, 1935

ZPR

'34 SA V

German Shepherd

Aug 1, 1932

SCHH/ZPR/MH1

V

German Shepherd

Feb 6, 1930

SCHH3
V

German Shepherd
1929 SGR
 

German Shepherd
V

German Shepherd

Jan 9, 1929

ZPr
1929 SGR

German Shepherd
 
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

Jul 18, 1932

ZPR


German Shepherd

Apr 16, 1930

V

German Shepherd
2X SIEGER
 

German Shepherd
V

German Shepherd


German Shepherd
V, UK.CH.

German Shepherd
2X SIEGER