Ypsy vom Kreuzbaum

Pedigree

V Ypsy vom Kreuzbaum

SchH3/FH Female German Shepherd Dec 24, 1975
VA4

German Shepherd

Apr 11, 1972

SchH3

V1

German Shepherd

Sep 19, 1968

SchH3

V

German Shepherd

Oct 3, 1965

SCHH2
V

German Shepherd
 
V3
SG
V

German Shepherd
V
 
V
V20

German Shepherd

May 20, 1962

SCHH3
VA2

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
VA6
V

German Shepherd

Mar 11, 1967

SchH2

VA1

German Shepherd

Sep 2, 1964

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V7

German Shepherd

Nov 23, 1962

SCHH2
VA2

German Shepherd
 
V
 
V
VA2

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Mar 31, 1971

SchH1

VA7

German Shepherd

Mar 22, 1966

SchH3/FH


German Shepherd

Feb 8, 1962

SchH3
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jul 8, 1962

SchH1
V

German Shepherd
 
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Apr 22, 1966

SchH1

V

German Shepherd

Jul 23, 1960

SchH3
 
V3

German Shepherd
V
VA2
SG

German Shepherd
V3
SG
VA6

German Shepherd

Feb 22, 1964

SCHH1
VA2

German Shepherd
 
V
 
V
VA

German Shepherd
V
V