Blanka vom Salzufler Ring

Pedigree

Blanka vom Salzufler Ring

SchH2
Female German Shepherd 1956-10-17
V2

German Shepherd

1948-12-13

SCHH3

V

German Shepherd

1942-02-21

SchH3/FH

V

German Shepherd

1937-11-24

SchH3
V,CH. (US)

German Shepherd
SIEGER
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1938-08-27

SchH1
V

German Shepherd
SIEGER
'34 SA
1939 GVX CH (US)

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1947-01-10

SchH1

VA2

German Shepherd

1944-04-23

SCHH3,FH
V

German Shepherd
SGR (CZECH) V
V
V

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd

1944-11-02

SchH3/FH
VA

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1954-05-23

SchH1


German Shepherd

1951-04-15

SCHH2

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1947-04-11

SchH3
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd
VA5
'41 VA1

German Shepherd

1952-03-02

SCHH2


German Shepherd

1948-02-22

SchH3

German Shepherd

German Shepherd
VA2

German Shepherd

1945-11-23

SchH3/FH

German Shepherd

German Shepherd
VA-SIEGER
V