Anni vom Wolgaknie

Pedigree
Report Type:

V Anni vom Wolgaknie

SchH1
Female German Shepherd Jan 23, 1957
V

German Shepherd

Nov 15, 1952

SchH3

VA1

German Shepherd

Jun 2, 1946

SCHH3, DPH, FH

V

German Shepherd

Sep 7, 1942

SchH3
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jan 8, 1943

SchH3
VA5

German Shepherd
SGR, CH. (US)
V

German Shepherd
VA7

German Shepherd

Dec 21, 1950

SchH2

VA1

German Shepherd

Jan 10, 1947

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

Mar 12, 1946

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

Nov 8, 1953

SCHH1

V

German Shepherd

Oct 21, 1950

SchH3

V1

German Shepherd

Apr 6, 1946

DDR SGR 1952 SCHH 3

German Shepherd
'42 VA4
V

German Shepherd
V
VA6

German Shepherd

Jun 23, 1947

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Jul 15, 1950

SCHH3


German Shepherd

Feb 23, 1947

SchH2

German Shepherd
V
 

German Shepherd

German Shepherd

Mar 6, 1948

SCHH1

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
VA