Anni vom Wolgaknie

Pedigree

V Anni vom Wolgaknie

SchH1
Female German Shepherd 1957-01-23
V

German Shepherd

1952-11-15

SchH3

VA1

German Shepherd

1946-06-02

SCHH3, DPH, FH

V

German Shepherd

1942-09-07

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1943-01-08

SchH3
VA5

German Shepherd
SGR, CH. (US)
V

German Shepherd
VA7

German Shepherd

1950-12-21

SchH2

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1946-03-12

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1953-11-08

SCHH1

V

German Shepherd

1950-10-21

SchH3

V1

German Shepherd

1946-04-06

DDR SGR 1952 SCHH 3

German Shepherd
'42 VA4
V

German Shepherd
V
VA6

German Shepherd

1947-06-23

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1950-07-15

SCHH3


German Shepherd

1947-02-23

SchH2

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1948-03-06

SCHH1

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
VA