Yana vom Felsenwehr

Pedigree

V Yana vom Felsenwehr

Kkl 1
Female German Shepherd 1987-05-27
V

German Shepherd

1983-09-01

SchH3

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

1978-05-09

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1980-11-20

SchH1

V

German Shepherd

1977-12-17

SchH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1978-10-03

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1982-03-30

SchH3

VA4

German Shepherd

1978-10-03

SCHH3

V

German Shepherd

1975-01-28

SchH3
VA1

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1975-05-27

SchH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V7
V

German Shepherd

1978-03-26

SchH1

V 13

German Shepherd

1974-06-01

SchH3
SEL CH (US) V

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1976-01-07

SchH3
V

German Shepherd
VA2
VA7
V

German Shepherd
VA2
V