Uta vom Fürstenberg

Pedigree

V Uta vom Fürstenberg

SCHH3
Female German Shepherd 1991-10-15
VA3

German Shepherd

1988-04-12

SCHH3, FH

VA4

German Shepherd

1986-01-29

SCHH3

VA7

German Shepherd

1983-06-08

SchH3
V

German Shepherd
VA16
V
V

German Shepherd
V
V22
V

German Shepherd

1981-11-28

SchH2
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V
VA5
V 17

German Shepherd

1985-01-25

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1979-03-13

SchH2
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SEL CH (US) V
VA1
V

German Shepherd

1983-10-09

SchH1

V

German Shepherd

1977-09-15

SchH3/FH

V1

German Shepherd

1974-05-28

SchH3
V2

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1974-09-02

SchH1
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V3 CH(US)
V
V

German Shepherd

1978-06-18

SchH2

VA9

German Shepherd

1975-03-06

VH3
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
SGR (HOLL) V
SG

German Shepherd

1972-01-25

SchH1
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd