Orly vom Fürstenberg

Pedigree

V Orly vom Fürstenberg

SchH2
Female German Shepherd 1978-06-18
VA9

German Shepherd

1975-03-06

VH3

V

German Shepherd

1973-09-13

VH2

VA1

German Shepherd

1968-05-03

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V9
V

German Shepherd

1969-10-02

V3 CH(US)

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V4
V

German Shepherd

1971-07-24

VH1

SGR (HOLL) V

German Shepherd

1967-11-19

SchH3/FH
VA4

German Shepherd
V8
V
V

German Shepherd
SGR (BEL) V
V

German Shepherd

1966-02-14


German Shepherd

German Shepherd
V4
SG

German Shepherd

1972-01-25

SchH1

V

German Shepherd

1967-12-12

SchH3

V1

German Shepherd

1964-01-27

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1963-11-10

SchH1
V, Ch (AKC)

German Shepherd
Black & Tan
V CH (US)
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH1


German Shepherd

SchH3
V19

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

German Shepherd

1965-07-20

SchH1

German Shepherd
VA1

German Shepherd