Hetty von der Boxhochburg

Pedigree

V Hetty von der Boxhochburg

SchH1
Female German Shepherd 1974-09-02
V

German Shepherd

1972-02-28

SchH2/FH

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3

V

German Shepherd

1965-10-03

SCHH2
V

German Shepherd
V3
SG
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd

1962-05-20

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

1969-09-10

SchH1

V3 CH(US)

German Shepherd

1965-01-17

SCHH2
V

German Shepherd
V
VA2
V

German Shepherd
VA1
VA1
V

German Shepherd

1964-05-09

SchH1
V4

German Shepherd
V
VA3

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

1967-12-28

SchH1

V3 CH(US)

German Shepherd

1965-01-17

SCHH2

V

German Shepherd

1958-05-13

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA1
VA8
V

German Shepherd

1962-03-28

SchH1
VA1

German Shepherd
VA1
V
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1963-07-05

SchH1

SO. AM. SGR

German Shepherd

1961-04-30

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA1
V
SG

German Shepherd
V2

German Shepherd

1960-04-25

SchH1
V

German Shepherd
VA3
SG11

German Shepherd