Thora vom Fichtenschlag

Pedigree
Report Type:

V Thora vom Fichtenschlag

SCHH3 Female German Shepherd Jan 1, 2005
2X VA1(PH)

German Shepherd

Aug 22, 2002

SCHH3

VA10

German Shepherd

Nov 6, 1998

SCHH3

VA8

German Shepherd

Mar 10, 1996

SchH3
V2

German Shepherd
VA1
 
V4
V26

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Mar 27, 1996

SCHH1
VA4

German Shepherd
V
V
VA6

German Shepherd
V10
V3 (DK)
V

German Shepherd

Sep 22, 1999

SCHH3

V1 VA(CN+A)

German Shepherd

Feb 4, 1997

SCHH3, IPO3
V15 VA1(JPN)

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2 (I)
SG2 VA(JPN)
VA2

German Shepherd

Mar 5, 1994

SCHH3, FH1
VA2

German Shepherd
VA2 VA1(I)
V
V

German Shepherd
VA1
 
V
VA2(ESP)

German Shepherd

Mar 15, 2002

SCHH3

VA2

German Shepherd

Jan 6, 2000

SCHH3

VA8 VA1(CN)

German Shepherd

Apr 27, 1996

SCHH3
V1

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd
VA1
V30
V

German Shepherd

Nov 6, 1994

SCHH2
V7

German Shepherd
V3 (AU)
V
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd

Sep 30, 1999

SCHH2

V

German Shepherd

Oct 15, 1994

SCHH3
2X VA2

German Shepherd
VA1
VA5(I) V14
VA3(I) V14

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

Apr 3, 1997

SCHH2
V

German Shepherd
VA5
V17

German Shepherd
V3