Ola vom Akrobat

Pedigree

V Ola vom Akrobat

SCHH2 Female German Shepherd Sep 30, 1999
V

German Shepherd

Oct 15, 1994

SCHH3

2X VA2

German Shepherd

Nov 22, 1991

SCHH3

VA1

German Shepherd

Dec 19, 1989

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
 
V
V

German Shepherd
VA(ARG)
V
VA5(I) V14

German Shepherd

Oct 1, 1988

SCHH3
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
V

German Shepherd
V1
V
VA3(I) V14

German Shepherd

Jul 1, 1991

SCHH3

VA5

German Shepherd

Nov 11, 1988

SCHH3
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
 
V
 
SG1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Sep 13, 1986

SCHH2
V10

German Shepherd
V
V
V21

German Shepherd
2X VA1
 
V46
V

German Shepherd

Apr 3, 1997

SCHH2

V

German Shepherd

Nov 10, 1994

SchH3

VA5

German Shepherd

Sep 20, 1990

SchH3
VA1

German Shepherd
VA6
VA10
V

German Shepherd
 
V
V11
V17

German Shepherd

Jul 1, 1992

SCHH2
V

German Shepherd
VA7
 
V20
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Dec 4, 1993

V3

German Shepherd

Jan 28, 1990

SCHH3
V

German Shepherd
2X VA2
 
V
 

German Shepherd
VA7
 
V9

German Shepherd

Jun 6, 1990

SchH1
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
SG

German Shepherd
VA6
SG