Eibe von Bad-Boll

Pedigree

V26 Eibe von Bad-Boll

SchH1
Female German Shepherd 1993-12-30
VA1

German Shepherd

1991-10-22

SCHH3, IPO3, FH1, BG

V1

German Shepherd

1988-11-03

SCHH3, IPO1, BHP1

VA4

German Shepherd

1986-01-29

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1984-09-08

BHP1
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1988-12-01

SchH2

V7

German Shepherd

1985-11-02

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1983-07-31

SchH3/FH
2X VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd

1990-10-18

SchH1

V6

German Shepherd

1986-10-07

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V
VA5
VA1

German Shepherd

1981-06-27

SchH3
V12

German Shepherd
V
V
V13

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1988-06-18

SchH1

VA3

German Shepherd

1984-02-15

SCHH3, IPO3, FH
VA5

German Shepherd
VA12
V
V

German Shepherd
VA1(DK)
V
V

German Shepherd

1984-06-14

SchH2
VA4

German Shepherd
V
VA8
V

German Shepherd
V 10
V