Ola vom Yohaness Berg

Pedigree

V Ola vom Yohaness Berg

SCHH1
Female German Shepherd 1991-09-13
VA (DK)

German Shepherd

1988-12-23

SchH3

V7

German Shepherd

1985-11-02

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1983-10-27

SchH3
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1985-09-29

SchH1

V114

German Shepherd

1981-09-07

SchH3
V1

German Shepherd
VA13
V
V

German Shepherd
V 56
V1
V

German Shepherd

1982-01-22

SchH1
V1

German Shepherd
V2
V

German Shepherd
VA9
V

German Shepherd

SCHH 1

VA7

German Shepherd

1982-02-18

SCHH3

VA12

German Shepherd

1976-11-11

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1979-11-22

SchH2
VA1

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V20
V

German Shepherd

1980-02-27

SCHH 1

VA7

German Shepherd

1975-07-31

SchH3/ZVV2
V

German Shepherd
VA2
VA7
V

German Shepherd
VA3 /CACIB/12 X LG
V

German Shepherd

1971-01-05

SCHH 1
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V