Resy vom Basaltwerk

Pedigree

V Resy vom Basaltwerk

SchH1 Female German Shepherd May 15, 1972
V

German Shepherd

Jun 4, 1966

SchH2

VA9

German Shepherd

Sep 24, 1961

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

Jan 30, 1959

SchH3
VA2

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

Jun 16, 1959

SchH1
VA4

German Shepherd
VA1
 
V
VA4

German Shepherd
CH (US)

German Shepherd

Nov 29, 1963

SchH1


German Shepherd

Mar 19, 1961

SchH1

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

Apr 7, 1961

SchH1

German Shepherd
VA3

German Shepherd
V

German Shepherd

Jul 3, 1969

SCHH1

VA2

German Shepherd

Oct 11, 1966

SCHH3 FH INTBCH

V

German Shepherd

Apr 27, 1962

SchH3/FH
V18

German Shepherd
VA1
 
VA2
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 3, 1961

SchH2
V

German Shepherd
V
VA2
 
V

German Shepherd
V2
V

German Shepherd

Mar 22, 1965

SCHH1


German Shepherd

Jan 12, 1962

SCHH2
2X VA1

German Shepherd
V, CAN.GV.
V

German Shepherd

German Shepherd

SCHH2/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V