Piroschka vom Pilgersberg

Pedigree

V Piroschka vom Pilgersberg

SchH3
Female German Shepherd 1985-01-21
VA7

German Shepherd

1982-02-18

SCHH3

VA12

German Shepherd

1976-11-11

SCHH3

VA5

German Shepherd

1974-04-30

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1974-04-19

SchH1
V2

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1979-11-22

SchH2

VA1

German Shepherd

1972-08-18

SchH3
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1976-12-06

SchH3
V20

German Shepherd
SG
SG
V

German Shepherd
VA6 VA1(I)
V
V

German Shepherd

1981-10-15

SchH1

V1

German Shepherd

1979-02-12

SCHH3, FH

VA13

German Shepherd

1975-10-19

SchH3
V

German Shepherd
V15
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1974-05-26

SCHH2
SEL CH (US) V

German Shepherd
V1
SG1
VA8

German Shepherd
VA2
VA4
V

German Shepherd

1977-12-10

SCHH1

VA1

German Shepherd

1973-12-01

SchH3/FH
2X VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V7
V

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V