Kai vom Silberbrand

Pedigree

VA6 VA1(I) Kai vom Silberbrand

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd

1968-05-03

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1965-12-18

HGH

VA2

German Shepherd

1961-08-04

SCHH3, FH
V

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd
VA3 CH(US) GV(CAN)
V
V

German Shepherd

1962-11-02

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1966-03-07

SchH2

V9

German Shepherd

1963-04-15

SCHH2
V / CH (US)

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1962-04-25

SchH1
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd

1969-03-07

SchH1

V

German Shepherd

1966-02-21

SCHH2

VA1

German Shepherd

1960-05-24

SchH3/FH
V4

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd
VA1
V
VA7

German Shepherd

1963-08-30

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA1
V
VA5

German Shepherd
V
V6

German Shepherd

SchH2

V

German Shepherd

1963-09-18

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA1
V3
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

SchH2
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd